.


Informacja dla Studentów Politechniki Śląskiej:


W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia badań profilaktycznych studentów i doktorantów Politechniki Śląskiej, mając na  uwadze, że badania wstępne należy wykonać do dnia 30 XI 2018 r., w trosce o komfort studentów i sprawny proces przeprowadzenia ww. badań, uprzejmie informujemy, że Przychodnia Akademicka Sp. z o. o. uruchamia od 1 X 2018 r.  odrębnie dyżury lekarzy medycyny pracy oraz niezbędnych specjalistów wyłącznie dla studentów skierowanych na ww. badania.


Dodatkowo, w celu zminimalizowania wszelkich uciążliwości wynikających z dezorganizacji procesu dydaktycznego, przewiduje się wyznaczenie 2-3 razy w tygodniu popołudniowych dyżurów lekarzy medycyny pracy. Dlatego też, zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

  • wyznaczenie wśród studentów nowoprzyjętych osoby upoważnionej  do kontaktu w sprawie badań (tzw. reprezentantów grupy),
  • przekazanie ww.  osobom (tj.  reprezentantom poszczególnych grup) informacji o  koniecznym niezwłocznym OSOBISTYM kontakcie z Poradnią Medycyny Pracy Przychodni Akademickiej Sp. z o. o., ul. Łużycka 5 w celu sprawnego umówienia na podstawie planu zajęć dogodnych dla studentów terminów przeprowadzenia badań.
Osobą odpowiedzialną z ramienia Przychodni jest Pani Danuta HALOTA, tel.: 531-424-870, natomiast z ramienia Uczelni - Kierownik
Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.

Aktualizacja: 27. 09. 2018 r.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach od 13. 08. 2018 r. do 24. 08. 2018 r., w związku z sezonem urlopowym oraz utrzymującymi się upałami, mogącymi zaburzyć wyniki badań, Punkt Pobrań Materiałów do Badań będzie nieczynny.


W razie potrzeby wykonania badań "na cito", lekarze będą kierować Pacjentów do wyznaczonego Laboratorium.


Informacja nie dotyczy dotyczy pobrań zleconych przez Poradnię Medycyny Pracy.

Aktualizacja: 13. 08. 2018 r.