Zmiana godzin pracy Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej:

Informujemy, iż w następujących dniach zmianie ulegają godziny pracy Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej:

21. 06. 2021 r. (poniedziałek): 10:30-13:30;

22. 06. 2021 r. (wtorek): 9:30-13:30;

23. 06. 2021 r. (środa): 10:00-17:00;

24. 06. 2021 r. (czwartek): 7:00-14:00;

25. 06. 2021 r. (piątek): 7:00-14:00;

28. 06. 2021 r. (poniedziałek): 10:30-13:30;

29. 06. 2021 r. (wtorek): 10:30-13:30.

W dniach 30. 06. 2021 r. - 2. 07. 2021 r. Pracownia będzie NIECZYNNA.

Za ewentualne utrudnienia - przepraszamy.


Aktualizacja: 21. 06. 2021 r.


UWAGA!!!

OD 21 VI 2021 r. obowiązują NOWE ZASADY WEJŚCIA NA TEREN PRZYCHODNI:

KAŻDY PACJENT ZOBLIGOWANY JEST DO ZAŁOŻENIA MASECZKI ORAZ ZDEZYNFEKOWANIA RĄK.

LIMIT OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH RÓWNOCZEŚNIE NA TERENIE PRZYCHODNI: 50.

Aktualizacja: 18. 06. 2021 r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 2 IV 2021 rPoradnia Medycyny Pracy oraz Punkt Pobrań Materiałów do Badań będą NIECZYNNE.

Za wszelkie ewentualne niedogodności - przepraszamy.


Aktualizacja: 31. 03. 2021 r.


OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA DO PORADNI MEDYCYNY PRACY

Szanowni Państwo,

W dniu 15. 12. 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2020, poz. 2131).

Rozporządzenie to w znaczącym stopniu zmieniło standard organizacji i przeprowadzania badań – wprowadzony nowy zakres badania profilaktycznego oznacza obligatoryjne wykonanie wskazanych badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych po potwierdzeniu istotnego wpływu czynnika szkodliwego lub uciążliwego na zdrowie po dokonanej ocenie zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika występujących na stanowisku pracy (w tym m. in. na podstawie oceny ryzyka zawodowego).

W związku z powyższym – w celu weryfikacji otrzymywanych skierowań, uniknięcia kolejek oraz możliwości świadczenia usług (jak do tej pory) w jednym dniu –  informujemy, iż od dnia 4. 01. 2021 r. wprowadzamy obowiązkową rejestrację telefoniczną do Poradni Medycyny Pracy:

(32) 213 47 70

lub:

531 424 870 

Aktualizacja: 15. 12. 2020 r.


Zmiana godzin pracy Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej:

Informujemy, iż w następujących dniach Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej będzie czynna w godz. 8:00 - 13:00:

29. 06. 2020 r. (poniedziałek);

1. 07. 2020 r. (środa);

3. 07. 2020 r. (piątek);

6. 07. 2020 r. (poniedziałek);

8. 07. 2020 r. (środa);

10. 07. 2020 r. (piątek).

W pozostałe dni w ww. okresie Pracownia będzie NIECZYNNA.

Za ewentualne utrudnienia - przepraszamy.


Aktualizacja: 26. 06. 2020 r.


Zatrudnimy pielęgniarki do Poradni Medycyny Pracy!!!

CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres: sekretariat@przychodniaakademicka.pl


Szanowni Państwo, Pacjenci Przychodni Akademickiej!

W tym wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich czasie składamy Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, które nabiera zupełnie nowego znaczenia, wszelkiej pomyślności i wytchnienia od otaczających trosk, smutków i zmartwień. Niech czas Wielkiej Nocy będzie dla Państwa spokojny, radosny i szczęśliwy.

Zarząd

Równocześnie informujemy, iż w związku z zaplanowaną na najbliższy piątek dezynfekcją pomieszczeń, Przychodnia Akademicka w dniu 10. 04. 2020 r. będzie czynna do godziny 13:00.

Aktualizacja: 8. 04. 2020 r.


Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, informujemy, iż od dnia 27. 03. 2020 r. wznawiamy – choć w nieco okrojonym składzie – pracę Przychodni, z następującymi zastrzeżeniami:

Pacjenci poszczególnych Poradni i Pracownicy Poradni Medycyny Pracy mogą wchodzić na teren Przychodni wyłącznie przez śluzę, gdzie będą zobowiązani do wypełnienia ankiety nt. stanu zdrowia oraz poddani pomiarowi temperatury.

Na teren Przychodni mogą wejść równocześnie maksymalnie 2 (dwie) Osoby. Każdy z Pacjentów  jest zobligowany do zaopatrzenia się we własnym zakresie w maskę i rękawiczki, a Pracownicy Poradni Medycyny Pracy – dodatkowo we własny długopis.

Osoby:

  • z podwyższoną temperaturą ciała,
  • wykazujące objawy infekcji górnych dróg oddechowych,
  • nie posiadające zabezpieczenia w maskę i rękawiczki (a Pracownicy Poradni Medycyny Pracy – własny długopis)

nie będą wpuszczane na teren Przychodni.

Ponadto, zastosowanie mają wszystkie ogólnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Dodatkowo informujemy, iż w Przychodni co najmniej raz dziennie – w zależności od potrzeby, będzie wprowadzana przerwa na dezynfekcję.

O wszelkich ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie zdrowego rozsądku.
Aktualizacja: 26. 03. 2020 r.


W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu, zgodnie z zaleceniami SANEPIDu, z przykrością informujemy, iż

w dniu jutrzejszym, tj. 26. 03. 2020 r., Przychodnia Akademicka nadal pozostanie zamknięta.

Udzielane będą teleporady i wydawane recepty, natomiast niemożliwy będzie kontakt bezpośredni.

O ewentualnych dalszych krokach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Aktualizacja: 25. 03. 2020 r.


Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji, wynikającą z zalecenia SANEPIDu, z przykrością informujemy, iż

w dniu dzisiejszym Przychodnia Akademicka zostaje zamknięta.

Nadal udzielane są teleporady, natomiast niemożliwy jest kontakt bezpośredni.

O dalszych krokach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Aktualizacja: 25. 03. 2020 r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 26. 03. 2020 r. wznawiamy pracę Poradni Medycyny Pracy, z następującymi zastrzeżeniami:


Pracownicy mogą wchodzić na teren Przychodni wyłącznie przez śluzę, gdzie będą zobowiązani do wypełnienia ankiety nt. stanu zdrowia oraz poddani pomiarowi temperatury.


Na teren Przychodni może wejść równocześnie maksymalnie 5 (pięć) Osób. Każdy jest zobligowany do zaopatrzenia się we własnym zakresie w maskę, rękawiczki i własny długopis.


Osoby:

  • z podwyższoną temperaturą ciała,
  • wykazujące objawy infekcji górnych dróg oddechowych,
  • objęte kwarantanną/spełniające kryteria kwarantanny,
  • nie posiadające zabezpieczenia w maskę, rękawiczki i długopis
nie będą wpuszczane na teren Przychodni.


W Poradni Medycyny Pracy obowiązują procedury przyjęcia zgodne ze stanowiskiem Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi im. Prof. J. Nofera, dotyczącym postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 z dnia 17 marca 2020 r., do których należy się bezwzględnie stosować. Dlatego też informujemy, że w stanie zagrożenia epidemicznego może zaistnieć sytuacja, w której badania nie zostaną zakończone w ciągu jednego dnia.


Ponadto zastosowanie mają wszystkie ogólnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

O wszelkich ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie zdrowego rozsądku.
Aktualizacja: 24. 03. 2020 r.


Medycyna Pracy


Harmonogram pracy Poradni Medycyny Pracy w Przychodni Akademickiej:

Telefon do Poradni Medycyny Pracy:  531-424-870

Telefon do Poradni Medycyny Pracy:  (032) 213-47-70


Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Poniedziałek

07:00 - 14:35

Wtorek

07:00 - 14:35

Środa

07:00 - 14:35

Czwartek

07:00 - 14:35

Piątek

07:00 - 14:35

   


Zdjęcia Poradni Medycyny Pracy w Przychodni Akademickiej: