Administratorem danych osobowych jest

Przychodnia Akademicka Sp. z o.o.

ul. Łużycka 5

44 - 100 Gliwice


Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Przychodni Akademickiej Sp. z o.o., można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych:  iod@przychodniaakademicka.pl